Yellowbase.dk   Netauktioner
Dansk sprog  English language
Søg på Yellowbase.dk     
 
 
 

 Yellowbase

 People to people

 Alle auktioner

 Egen side

 Salg af vare

 Kunstnere

 Kunstner CV'er

Info


Auktionerne Yellowbase og People to people er to forskellige auktionsformer lagt på samme adresse, Yellowbase.dk

Yellowbase:
Yellowbase er en net-auktion for moderne kunst. På auktionen indlægges varer, der er indleveret til showroom, Yellowbase ApS, Husumgade 50, 2200 København N.
Yellowbase vurderer, fotograferer, måler og indlægger materialet til auktion. Auktionen løber typisk i 14 dage, og varen sælges til højest bydende. Løbende i auktionsprocessen informeres budgivere via mails, og ved auktionens udløb informeres hammerslags-haver. Efter endt auktion tilbyder Yellowbase forsendelse af varer via postvæsenet.

Yderligere information findes under menuerne "køb", "salg", "registrering" og "logistik".

People to people:
People to People er en auktionsform, hvor sælger fra egen pc indlægger varen til salg. Yellowbase formidler salget ved at oplyse sælger om købers navn og adresse og sikrer både køber og sælger henholdsvis vare og betaling. Sælger afsender først varen, når Yellowbase ApS via mail giver besked herom. Beskeden afsendes når Yellowbase ApS har modtaget betaling fra køber. Hele processen/logistikken kan af både køber og sælger ses under punktet "egen side", når der er logget ind.

Yderligere information findes under menuerne "køb", "salg", "registrering" og "logistik".

Hjælpeord der kan klikkes på:

 • People to people information
 • Køb Yellowbase
 • Køb People to people
 • Salg Yellowbase
 • Salg People to people
 • Købsbetingelser Yellowbase
 • Købsbetingelser People to people
 • Salgsbetingelser Yellowbase
 • Salgsbetingelser People to people
 • Forsendelse
 • Autobud
 • Forlængelse af auktionen
 • Indlevering af varer

  Priser og valuta:
  Forklaring på forskellige prisbetegnelser:
  Hammerslagspris: Budprisen De køber varen for uden omkostninger.
  Vurderingspris: Den pris Yellowbase forventer at varen kan sælges for. Prisen kan afvige væsentligt fra hammerslagsprisen.
  Mindstepris: Er det beløb, som sælger har fastsat som mindstepris for sin vare. Der kan ikke bydes under mindsteprisen.
  Valuta: Alle priser er angivet både i DKK og EUR. EUR kursen er vejledende. • Køb:
  For at byde på og eventuelt derved købe en auktionsvare, skal De registreres som kunde. Dette gøres ved at følge teksten under menuen "registrering".
  Når De er registreret, skal De logge Dem ind ved at anvende Deres kundenummer og kodeord. De har ved registreringen fået tilsendt en mail med oplysningerne.
  Når De er logget ind, kan De starte processen.

  Bud:
  De byder på auktionsvare ved at klikke på billedet. Herefter følger De den vejledning, der fremkommer. Så snart De har budt på varen, modtager De en mail om Deres bud. De kan ikke byde under mindsteprisen, og De kan ikke byde mindre, end der allerede er budt. Der er automatisk forvalgt næste budbeløb. Hvis der bydes over Deres bud, modtager De en mail om overbuddet.
  Falder der bud inden for de sidste fem minutter i auktionstiden, forlænges auktionen med fem minutter. Bydes der inden for de næste fem minutter, forlænges auktionen igen med fem minutter, etc., etc. Vær særlig opmærksom ved auktioners udløb, da budaktiviteten kan være stor.
  Er De højestbydende ved auktionens endelige udløb, hæfter De for buddet, og De modtager en mail med vilkårene for betaling, afhentning eller forsendelse.
  Deres bud tillægges 15 % salæromkostninger. Derudover kan der være følgeretsvederlag (Copydan) på varen. Klik her for at læse nærmere om følgeretsvederlag. Inden De byder vil de se det samlede beløb inkl. salær og afgifter på den side, hvor De bekræfter Deres bud. Følgeretsafgift skal kun betales ved bud større end kr. 1800.

  Autobud:
  De kan også vælge at indlægge et autobud. Hvis De har besluttet Dem for en maksimal pris på en vare og ikke ønsker at følge varen løbende, er dette en nem service. Autobud sikrer Dem, at De konstant byder mindst muligt over eventuelle kommende bud, indtil Deres valgte maksimum er opnået. Der bydes ikke automatisk op til Deres maksimum, hvis ikke andre byder på varen. Det er tidspunktet for indtastningen af autobuddet, der er gældende. Har flere indlagt autobud på samme beløb, vil dette kunne ses under tidligere bud, da buddene aktiveres. Vær opmærksom på, om det er Deres kundenummer, der er afgivende/højeste bud.
  Opstår der tekniske vanskeligheder, frasiger Yellowbase ApS sig ansvaret, da autobud opfattes som en selvvalgt service.

  Købsbetingelser, vilkår og betaling

  Bemærk, at der er forskellige vilkår for de to auktionsformer. People to people og auktioner på Yellowbase.

  Yellowbase:
  Varerne på auktionen sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget.
  Samtlige varer kan efterses i showroom, Husumgade 50, 2200 København N
  Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når den fulde købesum er betalt til Yellowbase ApS.

  Betaling:
  Når De har købt en vare, kan De vælge enten at afhente varen i showroom: Yellowbase ApS, Husumgade 50, 2200 København N, eller vælge at få varen tilsendt med postvæsenet. De vælger via den mail, De modtager, når De har fået hammerslaget. Priser og vilkår for forsendelse kan læses under logistik og fremgår derudover af mailen ved køb/hammerslag.
  Varen skal betales senest 5 dage efter hammerslag.
  Vi accepterer ikke kreditkort.

  Betaling kan enten foretages kontant ved afhentning, eller De kan indbetale beløbet til:

  Forstædernes Bank Gl. Kongevej 159, 1850 Frederiksberg C. - reg. nr. 5476, konto nr. 1664932,

  Girokonto nr.: 10006724, BG Bank, Frederiksundsvej 26 B, 2400 København NV.

  Husk at mærke indbetalingen med auktionsnummer og kundenummer.

  People to people:
  Varerne på auktionen sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Varen skal være identisk med varen på auktionsfoto og svare til den beskrivelse, der fremgår på auktionen. Gør varen ikke det, går handlen tilbage. Bemærk, at digitalfotos kan være væsentligt forskellige i farve og tone fra den virkelige vare. Hverken sælger eller Yellowbase ApS kan drages til ansvar for dette. Det er Dem/køber, der ved auktionsbud ud fra foto og beskrivelse tilkendegiver at kunne se varen på tilfredsstillende måde.
  Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når den fulde købesum er indbetalt til Yellowbase ApS.

  Betaling:
  Varen skal betales senest 5 dage efter hammerslag.
  Vi accepterer ikke kreditkort.

  Betaling kan enten foretages kontant i vores showroom, eller De kan indbetale beløbet til:

  Forstædernes Bank Gl. Kongevej 159, 1850 Frederiksberg C. - reg. nr. 5476, konto nr. 1664932,

  Girokonto nr.: 10006724, BG Bank, Frederiksundsvej 26 B, 2400 København NV.

  Husk at mærke indbetalingen med auktionsnummer og kundenummer.

  Generelle købsvilkår for køb af varer på auktioner på Yellowbase:

  1. Alle varer kan ses i vores showroom, og sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Billedmateriale og beskrivelsen, der fremlægges på Yellowbase.dk, udfærdiges efter bedste evne og overbevisning og efter bedst mulig undersøgelse af Yellowbase ApS. Fejl og mangler kan forekomme, og billedmaterialet kan udforme sig anderledes end den virkelige vare. Det anbefales at se varen i showroom, da reklamation som følge af internetfremvisning, beskrivelse og angivelser ikke tages til følge. Yellowbase ApS fremviser og udbyder kun varer, der er beskrevet og vurderet af Yellowbase ApS's personale.
  2. De købte varer kan afhentes i vores showroom, Yellowbase ApS, Husumgade 50, 2200 København N. Åbningstiden er mandag - fredag kl. 12-18 og lørdag kl.10-14. Efter hammerslag opbevarer Yellowbase ApS det købte gebyrfrit i en uge. Herefter tages et opbevaringsgebyr på kr. 50 pr. påbegyndt uge.
  3. Varerne opbevares efter hammerslag for købers regning og risiko.
  4. Betalingsfristen for det købte er 5 dage efter hammerslag. Betalingsmuligheder: Se under betaling.
  5. Da varen er købt på auktionsvilkår, har køber ikke fortrydelsesret efter "Lov om visse forbrugsaftaler?."
  6. Køber og budgiver hæfter for køb og afgivne bud via Internettet, og ligeledes hæfter ejeren til internetopkoblingen. Sørg altid for, at kundenummer og kodeord forbliver anonymt. Yellowbase ApS opbevarer disse data under sikre forhold.
  7. Yellowbase ApS er forpligtet og berettiget til at sælge indleverede varer bedst muligt. Køberen erhverver først ejendomretten over varerne, når købesummen med omkostninger er endeligt betalt.
  8. Forfalskninger: Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved evt. påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu.
  9. Varekøb og -salg foretages efter regler for brugtmoms, når ikke andet er aftalt.
   Den samlede pris er således hammerslag + 15% salær, inkl. moms. Derudover kan der tillægges 5 % følgeretsvederlag (Copy Dan læs her). Er dette tilfældet, vil det fremgå ved budgivning.
  10. Såfremt betaling af købesummen inkl. omkostninger ikke sker rettidigt, anser Yellowbase ApS købet for misligholdt og annulleret. Yellowbase ApS er berettiget til at sælge den købte vare igen. Påløber der Yellowbase ApS omkostninger i den forbindelse, hæfter oprindelig køber for tabet. Omvendt har oprindelig køber ingen ret til del af eventuelt overskud.
  11. Yellowbase ApS er uden ansvar for eventuelle problemer med netforbindelsen til Yellowbase ApS, uanset dette om skyldes Yellowbase ApS's server og opkobling. Skulle et bud eller en handel mislykkes af tekniske årsager, er Yellowbase ApS ikke ansvarlig for dette.
  12. Eventuel tvist mellem køber, sælger eller andre forhold vedrørende Yellowbase afgøres ved Københavns Byret efter almindelig dansk ret.

  Generelle købsvilkår for køb af varer på auktioner på People to people:

  1. De køber varen af en registreret kunde hos Yellowbase ApS. Alle varer sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Fejl og mangler kan forekomme, og billedmaterialet kan udforme sig anderledes end den virkelige vare. Varen skal være identisk med varen på auktionsfoto og svare til den beskrivelse, der fremgår på auktionen. Gør varen ikke det, går handlen tilbage. Bemærk, at digitalfotos kan være væsentligt forskellige i farve og tone fra den virkelige vare. Hverken sælger eller Yellowbase ApS kan drages til ansvar for dette. Det er Dem/køber, der ved auktionsbud ud fra foto og beskrivelse tilkendegiver at kunne se varen på tilfredsstillende måde.
  2. Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når købesummen med omkostninger er indbetalt til Yellowbase ApS.
  3. Betalingsfristen for det købte er 5 dage efter hammerslag. Betalingsmuligheder: Se under betaling.
  4. Når Yellowbase ApS har registreret indbetalingen af varen, får sælger besked om at afsende varen til købers adresse. De kan følge hele købs- og logistikproceduren under "egen side". Yellowbase ApS afregner ikke med sælger, før De har tilkendegivet at have modtaget varen. Varen afsendes for sælgers og sælgers fragtselskabs risiko. Modtager De varen beskadiget, skal dette straks meddeles til Yellowbase ApS. De kan nægte at modtage åbenlyst beskadigede forsendelser. Er varen beskadiget ved modtagelse, og skaden er af et sådant omfang, at De ikke ønsker handlen gennemført, skal dette straks meddeles til Yellowbase ApS. Handlen går da tilbage, og De modtager det fulde indbetalte beløb inkl. eventuelle fragtomkostninger.
  5. Da varen er købt på auktionsvilkår, har køber ikke fortrydelsesret efter "Lov om visse forbrugsaftaler".
  6. Køber og budgiver hæfter for køb og afgivne bud via Internettet, og ligeledes hæfter ejeren til internetopkoblingen. Sørg altid for, at kundenummer og kodeord forbliver anonymt. Yellowbase ApS opbevarer disse data under sikre forhold.
  7. Forfalskninger: Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu.
  8. Varekøb og -salg foretages efter regler for brugtmoms, når ikke andet er aftalt.
  9. Den samlede pris er således hammerslag + 15% salær, inkl. moms. Derudover kan der tillægges 5% følgeretsvederlag (Copydan læs her). Er dette tilfældet, vil det fremgå ved budgivning. Der tillægges forsendelses gebyr, hvis forsendelse ønskes. Læs mere om dette under feltet "logistik".
  10. Såfremt betaling af købesummen inkl. omkostninger ikke sker rettidigt, anser Yellowbase ApS købet for misligholdt og annulleret. Sælger er berettiget til at sælge den købte vare igen.
  11. Yellowbase ApS er uden ansvar for eventuelle problemer med netforbindelsen til Yellowbase ApS, uanset dette om skyldes Yellowbase ApS's server og opkobling. Skulle et bud eller en handel mislykkes af tekniske årsager, er Yellowbase ApS ikke ansvarlig for dette.
  12. Eventuel tvist mellem køber, sælger eller andre forhold vedrørende Yellowbase ApS afgøres ved Københavns Byret efter almindelig dansk ret.


  Salg:
  Bemærk, at der er forskellige vilkår for de to auktionsformer.

  Yellowbase

  Salg af vare
  Ønsker De at sælge en vare på Yellowbase.dk netauktion, kan De indlevere varen til Yellowbase ApS's showroom, Humsumgade 50, 2200 København N.
  De vil modtage en indleveringskvittering for varen. Varen vurderes herefter, og beslutter De Dem for at sælge varen, opbevares den i showroom til fremvisning under auktionen. De kan vælge en mindstepris for varen.
  Vi indlægger varen med foto og beskrivelse til auktionen på Internettet. De kan også sende os et foto af varen og aftale eventuelle nærmere salgsforhold via telefon eller mail.
  De kan følge auktionen af Deres varer på Yellowbase.dk, og efter endt auktion modtager De en mail, der informerer om evt. salg og hammerslagspris.
  Hammerslagsprisen fratrækkes 10% i salæromkostninger, dog minimum kr. 200. De modtager Deres afregning senest 30 dage efter auktionens udløb. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.

  People to people

  Salg af vare
  Ønsker De at sælge en vare over auktionen People to people følger De anvisningen under menuen "Opret auktion / salg af vare" på forsiden. Det er ganske enkelt, blot De følger menuen.
  De skal selv foretage alle handlinger, tage foto, beskrive og indlægge varen på auktionen. Fotoet skal tages med digitalt kamera og indlægges på Deres PC. De kan ikke pålægge varen en vurdering, men De kan ved at angive en mindstepris indikere værdien. Varen kan ikke sælges under Deres valgte mindstepris.
  De vil efter auktionens udløb modtage mail med oplysninger om eventuelt salg og hammerslagspris.
  Vær særligt opmærksom på, at De selv skal stå for afsendelse af varen, såfremt køber vælger at få tilsendt varen, og at De skal afholde udgifterne hertil. De vil modtage et beløb til hjælp ved afsendelse, læs mere om dette under feltet "logistik".
  Afregningen foregår gennem Yellowbase ApS. De sikres herved betaling for Deres vare. Straks Yellowbase ApS har modtaget betalingen, informeres De om at afsende varen, hvilket skal gøres inden for 5 dage. De kan følge Deres vare fra indlæggelse på Internettet til endelig afregning på siden "Opret auktion / salg af vare". De modtager Deres afregning senest 30 dage efter auktionens udløb. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
  Hammerslagsprisen fratrækkes 5% i salær, dog minimum kr. 150.
  Læs salgsbetingelserne under People to people grundigt.

  Salgsbetingelser for salg af varer under auktionen Yellowbase

  1. Sælgeren indestår for at have den uindskrænkede ejendomsret. Sælger indestår ligeledes for, at varerne i enhver henseende er frie og ubehæftede.
  2. De indleverede varer vurderes af Yellowbase ApS efter bedste overbevisning og efter nærmere gennemgang af varen. Vurderingsprisen udtrykker den pris Yellowbase ApS forventer varen vil opnå på auktion. De kan vælge at sælge varen for en mindstepris, der ikke kan bydes under. Varen sælges til højeste bud, der opnås på auktionen.
  3. Fra indleveringstidspunkt indtil 5 dage efter hammerslag er alle indleverede varer forsikret mod brand, indbrudstyveri og vandskade. Forsikringssummen og dermed erstatningen kan maksimalt udgøre den endelige vurderingspris.
  4. Hammerslagsprisen fratrækkes 10%, dog minimum kr. 200 inkl. moms i sælgersalær. Beløbet dækker alle omkostninger ved salget. Salæret fratrækkes ved afregningen.
  5. Der beregnes ikke salær eller andre omkostninger for varer, der ikke opnår hammerslag.
  6. Der afregnes til sælger hurtigst muligt efter auktionens udløb, dog senest 30 dage, forudsat at både køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
  7. Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Såfremt varen er betalt, har køber ret til at få det indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu. Såfremt Yellowbase ApS må udrede erstatning til køber som følge af mangler ved sælgerens adkomst til genstanden, er sælger ligeledes forpligtet til ved påkrav at betale omkostningerne til Yellowbase ApS.
  8. Såfremt køber ikke gennemfører og anerkender købet, har Yellowbase ApS retten til at lade auktionen gå om i sælgers navn.
  9. Sælger kan ikke stoppe en igangværende auktion. Yellowbase ApS forbeholder sig ret til at stoppe en auktion eller forlænge den, såfremt der opstår tekniske forhold, som nødvendiggør dette. Udgår auktionen helt, har Yellowbase ApS retten til straks at optage varen til ny auktion.
  10. Varekøb og -salg foretages efter regler om brugtmoms, når ikke andet er aftalt (momsloven).

  Salgsbetingelser for salg af varer under auktionen People to people

  Varer, der sælges over auktionen People to people (folk til folk), er en auktionshandel af brugte varer mellem to private parter, hvor både sælger og køber har valgt People to people auktionen som formidler af deres handel. Yellowbase ApS tilbyder udover de tekniske auktionsforanstaltninger at sikre sælger betaling af varen samt sikre køber, at varen svarer til beskrivelse og er identisk med varen på auktionsbillede. Dette foregår efter følgende betingelser:

  1. Sælgeren indestår for at have den uindskrænkede ejendomsret. Sælger indestår ligeledes for, at varerne i enhver henseende er frie og ubehæftede.
  2. Sælger opretter auktionen ved at følge anvisningerne under punktet "Opret auktion / salg af vare".
  3. Varen fremstår ikke med en vurderingspris. Varen kan sættes til salg for en mindstepris, der ikke kan bydes under. Denne pris kan indikere sælgers subjektive vurdering. Varen sælges til højeste bud, der opnås på auktionen.
  4. Yellowbase forbeholder sig ret til at udtage/slette varer på auktion, såfremt mindsteprisen ikke står i troværdigt forhold til en realistisk salgspris. I tilfælde hvor varer slettes modtager sælger pr. mail besked herom.
  5. Efter hammerslag og efter, at betaling er sket til Yellowbase ApS, er sælger forpligtet til inden for 5 dage at afsende varen. Ved hammerslag modtager sælger mail med oplysninger om købers navn og adresse. Ligeledes modtager sælger besked, når Yellowbase ApS har modtaget betaling. Herefter afsendes varen af sælger for sælgers regning og risiko. Sælger vil kunne vælge at modtage en beløb til hjælp for forsendelse. Køber kan også vælge at afhente varen direkte hos sælger. Læs mere om dette under feltet "logistik".
  6. Sælger kan følge salgs- og logistikprocessen under punktet "Opret auktion / salg af vare"
   Her oplyses sælger om:
   a. Status på auktionen.
   b. Betalingsforhold.
   c. Forsendelse forhold.
  7. Hammerslagsprisen fratrækkes 5 %, dog minimum kr. 150 inkl. moms i sælgersalær. Beløbet dækker brugen af databasen, herunder "salg af vare" siden. Salæret fratrækkes ved afregningen.
  8. Der beregnes ikke salær eller andre omkostninger for varer, der ikke opnår hammerslag.
  9. Der afregnes til sælger hurtigst muligt efter auktionens udløb, dog maksimalt 30 dage, forudsat at både køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser. Har sælger opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
  10. Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu. Såfremt Yellowbase ApS må udrede erstatning til køber som følge af mangler ved sælgerens adkomst til genstanden, er sælger ligeledes forpligtet til ved påkrav at betale omkostningerne til Yellowbase ApS.
  11. Såfremt køber ikke gennemfører og anerkender købet, har sælger retten til at lade auktionen gå om.
  12. Sælger kan ikke stoppe en igangværende auktion. Yellowbase ApS forbeholder sig ret til at stoppe en auktion eller forlænge den, såfremt der opstår tekniske forhold, som nødvendiggør dette. Udgår auktionen helt, har sælger retten til straks at optage varen til ny auktion
  13. Varekøb og -salg foretages efter regler om brugtmoms.  Logistik

  Fra "hammerslag til postkasse":
  Når De som bruger er logget på Yellowbase.dk, kan De fra "egen side" følge både Deres køb og salg fra "hammerslag til postkasse". Kig ind under menuen "egen side". Der vil først være tekst, når De enten har købt eller solgt en vare. Logistikprogrammet er enkelt og brugervenligt.

  Forsendelse:
  Yellowbase ApS tilbyder at fremsende Deres købte varer via det danske postvæsen, ligeledes vil det være muligt at få leveret people to people auktioner. Aktuelle priser for levering vil altid være synlig på de enkelte auktioner.

  Priser for forsendelse (Yellowbase):
  Alle Yellowbase auktioner kan afhentes direkte i vores showroom, eller de kan fremsendes efter følgende priser.

  Type Max mål (firkantet) Max mål (rør) Max vægt Gebyr Danmark Gebyr Europa Gebyr øvrige verden
  Brev   Længde 60 cm og
  Længde + bredde + tykkelse/højde = 90 cm 
  Længde 90 cm og
  Længde + 2 x diameter/højde = 104 cm 
  2 kg   100 DKK   125 DKK   200 DKK
  Pakke   100 cm x 60 cm x 60 cm
   
  Længde 150 cm og
  Diameter/højde 25 cm 
  20 kg   150 DKK   250 DKK   400 DKK
  Pakker sendes som værdipakker.

  Priserne dækker pakning, porto og postvæsenets standardforsikring. Alle varer forsikres for hammerslagsprisen, hvis ikke andet er aftalt.
  Forsendelsen er for Deres regning og risiko. Eventulle erstatningskrav skal rettes til postvæsenet. De skal betale for forsendelsen samtidig med betaling af varen.

  Priser for forsendelse (people to people):
  People to people auktioner kan i de fleste tilfælde afhentes direkte hos sælger. De kan afsendes direkte fra sælger til køber. For people to people auktioner gælder priserne i nedenstående skema. Det er muligt at se forsendelsesomkostningerne for de enkelte varer på selve auktionen. Forsendelsesgebyret vil blive indbetalt til yellowbase af køber og udbetalt til sælger, når varen er modtaget hos køber.

  Type Max mål (firkantet) Max mål (rør) Max vægt Gebyr Danmark Gebyr Europa Gebyr øvrige verden
  Brev   Længde 60 cm og
  Længde + bredde + tykkelse/højde = 90 cm 
  Længde 90 cm og
  Længde + 2 x diameter/højde = 104 cm 
  2 kg   50 DKK   100 DKK   175 DKK
  Pakke   100 cm x 60 cm x 60 cm
   
  Længde 150 cm og
  Diameter/højde 25 cm 
  20 kg   150 DKK   200 DKK   400 DKK
  Hvis hammerslag + købersalær overstiger 3.000 DKK skal varen sendes som værdipakke.
  Sælger betaler ekstrabeløbet, der udgør 54 DKK samt 1,00 DKK pr. 1.000 DKK over 3.000 DKK.

  Hvis varen ikke opretholder ovenstående mål, eller sælger på anden måde mener at varen ikke bør afsendes med postvæsnet, kan sælger vælge at varen skal afsendes med fragtselskab. Dette fremgår på auktionen. Varer der afsendes med fragtselskab vil blive afsendt for købers regning.

  Udskriv

   
  ©2003 Yellowbase.dk. Alle rettigheder forbeholdes | gør Yellowbase.dk til Deres startside.