Yellowbase.dk   Netauktioner
Dansk sprog  English language
Søg på Yellowbase.dk     
 
 
 

 Yellowbase

 People to people

 Alle auktioner

 Egen side

 Salg af vare

 Kunstnere

 Kunstner CV'er

Salg


Bemærk, at der er forskellige vilkår for de to auktionsformer.

Yellowbase

Salg af vare
Ønsker De at sælge en vare på Yellowbase.dk netauktion, kan De indlevere varen til Yellowbase ApS's showroom, Humsumgade 50, 2200 København N.
De vil modtage en indleveringskvittering for varen. Varen vurderes herefter, og beslutter De Dem for at sælge varen, opbevares den i showroom til fremvisning under auktionen. De kan vælge en mindstepris for varen.
Vi indlægger varen med foto og beskrivelse til auktionen på Internettet. De kan også sende os et foto af varen og aftale eventuelle nærmere salgsforhold via telefon eller mail.
De kan følge auktionen af Deres varer på Yellowbase.dk, og efter endt auktion modtager De en mail, der informerer om evt. salg og hammerslagspris.
Hammerslagsprisen fratrækkes 10% i salæromkostninger, dog minimum kr. 200. De modtager Deres afregning senest 30 dage efter auktionens udløb. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.

People to people

Salg af vare
Ønsker De at sælge en vare over auktionen People to people følger De anvisningen under menuen "Opret auktion / salg af vare" på forsiden. Det er ganske enkelt, blot De følger menuen.
De skal selv foretage alle handlinger, tage foto, beskrive og indlægge varen på auktionen. Fotoet skal tages med digitalt kamera og indlægges på Deres PC. De kan ikke pålægge varen en vurdering, men De kan ved at angive en mindstepris indikere værdien. Varen kan ikke sælges under Deres valgte mindstepris.
De vil efter auktionens udløb modtage mail med oplysninger om eventuelt salg og hammerslagspris.
Vær særligt opmærksom på, at De selv skal stå for afsendelse af varen, såfremt køber vælger at få tilsendt varen, og at De skal afholde udgifterne hertil. De vil modtage et beløb til hjælp ved afsendelse, læs mere om dette under feltet "logistik".
Afregningen foregår gennem Yellowbase ApS. De sikres herved betaling for Deres vare. Straks Yellowbase ApS har modtaget betalingen, informeres De om at afsende varen, hvilket skal gøres inden for 5 dage. De kan følge Deres vare fra indlæggelse på Internettet til endelig afregning på siden "Opret auktion / salg af vare". De modtager Deres afregning senest 30 dage efter auktionens udløb. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
Hammerslagsprisen fratrækkes 5% i salær, dog minimum kr. 150.
Læs salgsbetingelserne under People to people grundigt.

Salgsbetingelser for salg af varer under auktionen Yellowbase

 1. Sælgeren indestår for at have den uindskrænkede ejendomsret. Sælger indestår ligeledes for, at varerne i enhver henseende er frie og ubehæftede.
 2. De indleverede varer vurderes af Yellowbase ApS efter bedste overbevisning og efter nærmere gennemgang af varen. Vurderingsprisen udtrykker den pris Yellowbase ApS forventer varen vil opnå på auktion. De kan vælge at sælge varen for en mindstepris, der ikke kan bydes under. Varen sælges til højeste bud, der opnås på auktionen.
 3. Fra indleveringstidspunkt indtil 5 dage efter hammerslag er alle indleverede varer forsikret mod brand, indbrudstyveri og vandskade. Forsikringssummen og dermed erstatningen kan maksimalt udgøre den endelige vurderingspris.
 4. Hammerslagsprisen fratrækkes 10%, dog minimum kr. 200 inkl. moms i sælgersalær. Beløbet dækker alle omkostninger ved salget. Salæret fratrækkes ved afregningen.
 5. Der beregnes ikke salær eller andre omkostninger for varer, der ikke opnår hammerslag.
 6. Der afregnes til sælger hurtigst muligt efter auktionens udløb, dog senest 30 dage, forudsat at både køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser. Har De opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
 7. Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Såfremt varen er betalt, har køber ret til at få det indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu. Såfremt Yellowbase ApS må udrede erstatning til køber som følge af mangler ved sælgerens adkomst til genstanden, er sælger ligeledes forpligtet til ved påkrav at betale omkostningerne til Yellowbase ApS.
 8. Såfremt køber ikke gennemfører og anerkender købet, har Yellowbase ApS retten til at lade auktionen gå om i sælgers navn.
 9. Sælger kan ikke stoppe en igangværende auktion. Yellowbase ApS forbeholder sig ret til at stoppe en auktion eller forlænge den, såfremt der opstår tekniske forhold, som nødvendiggør dette. Udgår auktionen helt, har Yellowbase ApS retten til straks at optage varen til ny auktion.
 10. Varekøb og -salg foretages efter regler om brugtmoms, når ikke andet er aftalt (momsloven).

Salgsbetingelser for salg af varer under auktionen People to people

Varer, der sælges over auktionen People to people (folk til folk), er en auktionshandel af brugte varer mellem to private parter, hvor både sælger og køber har valgt People to people auktionen som formidler af deres handel. Yellowbase ApS tilbyder udover de tekniske auktionsforanstaltninger at sikre sælger betaling af varen samt sikre køber, at varen svarer til beskrivelse og er identisk med varen på auktionsbillede. Dette foregår efter følgende betingelser:

 1. Sælgeren indestår for at have den uindskrænkede ejendomsret. Sælger indestår ligeledes for, at varerne i enhver henseende er frie og ubehæftede.
 2. Sælger opretter auktionen ved at følge anvisningerne under punktet "Opret auktion / salg af vare".
 3. Varen fremstår ikke med en vurderingspris. Varen kan sættes til salg for en mindstepris, der ikke kan bydes under. Denne pris kan indikere sælgers subjektive vurdering. Varen sælges til højeste bud, der opnås på auktionen.
 4. Yellowbase forbeholder sig ret til at udtage/slette varer på auktion, såfremt mindsteprisen ikke står i troværdigt forhold til en realistisk salgspris. I tilfælde hvor varer slettes modtager sælger pr. mail besked herom.
 5. Efter hammerslag og efter, at betaling er sket til Yellowbase ApS, er sælger forpligtet til inden for 5 dage at afsende varen. Ved hammerslag modtager sælger mail med oplysninger om købers navn og adresse. Ligeledes modtager sælger besked, når Yellowbase ApS har modtaget betaling. Herefter afsendes varen af sælger for sælgers regning og risiko. Sælger vil kunne vælge at modtage en beløb til hjælp for forsendelse. Køber kan også vælge at afhente varen direkte hos sælger. Læs mere om dette under feltet "logistik".
 6. Sælger kan følge salgs- og logistikprocessen under punktet "Opret auktion / salg af vare"
  Her oplyses sælger om:
  a. Status på auktionen.
  b. Betalingsforhold.
  c. Forsendelse forhold.
 7. Hammerslagsprisen fratrækkes 5 %, dog minimum kr. 150 inkl. moms i sælgersalær. Beløbet dækker brugen af databasen, herunder "salg af vare" siden. Salæret fratrækkes ved afregningen.
 8. Der beregnes ikke salær eller andre omkostninger for varer, der ikke opnår hammerslag.
 9. Der afregnes til sælger hurtigst muligt efter auktionens udløb, dog maksimalt 30 dage, forudsat at både køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser. Har sælger opgivet bankkonto nr. til Yellowbase ApS, vil afregningen foregå over denne.
 10. Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu. Såfremt Yellowbase ApS må udrede erstatning til køber som følge af mangler ved sælgerens adkomst til genstanden, er sælger ligeledes forpligtet til ved påkrav at betale omkostningerne til Yellowbase ApS.
 11. Såfremt køber ikke gennemfører og anerkender købet, har sælger retten til at lade auktionen gå om.
 12. Sælger kan ikke stoppe en igangværende auktion. Yellowbase ApS forbeholder sig ret til at stoppe en auktion eller forlænge den, såfremt der opstår tekniske forhold, som nødvendiggør dette. Udgår auktionen helt, har sælger retten til straks at optage varen til ny auktion
 13. Varekøb og -salg foretages efter regler om brugtmoms.

 
©2003 Yellowbase.dk. Alle rettigheder forbeholdes | gør Yellowbase.dk til Deres startside.