Yellowbase.dk   Netauktioner
Dansk sprog  English language
Søg på Yellowbase.dk     
 
 
 

 Yellowbase

 People to people

 Alle auktioner

 Egen side

 Salg af vare

 Kunstnere

 Kunstner CV'er

Køb


For at byde på og eventuelt derved købe en auktionsvare, skal De registreres som kunde. Dette gøres ved at følge teksten under menuen "registrering".
Når De er registreret, skal De logge Dem ind ved at anvende Deres kundenummer og kodeord. De har ved registreringen fået tilsendt en mail med oplysningerne.
Når De er logget ind, kan De starte processen.

Bud:
De byder på auktionsvare ved at klikke på billedet. Herefter følger De den vejledning, der fremkommer. Så snart De har budt på varen, modtager De en mail om Deres bud. De kan ikke byde under mindsteprisen, og De kan ikke byde mindre, end der allerede er budt. Der er automatisk forvalgt næste budbeløb. Hvis der bydes over Deres bud, modtager De en mail om overbuddet.
Falder der bud inden for de sidste fem minutter i auktionstiden, forlænges auktionen med fem minutter. Bydes der inden for de næste fem minutter, forlænges auktionen igen med fem minutter, etc., etc. Vær særlig opmærksom ved auktioners udløb, da budaktiviteten kan være stor.
Er De højestbydende ved auktionens endelige udløb, hæfter De for buddet, og De modtager en mail med vilkårene for betaling, afhentning eller forsendelse.
Deres bud tillægges 15 % salæromkostninger. Derudover kan der være følgeretsvederlag (Copydan) på varen. Klik her for at læse nærmere om følgeretsvederlag. Inden De byder vil de se det samlede beløb inkl. salær og afgifter på den side, hvor De bekræfter Deres bud. Følgeretsafgift skal kun betales ved bud større end kr. 1800.

Autobud:
De kan også vælge at indlægge et autobud. Hvis De har besluttet Dem for en maksimal pris på en vare og ikke ønsker at følge varen løbende, er dette en nem service. Autobud sikrer Dem, at De konstant byder mindst muligt over eventuelle kommende bud, indtil Deres valgte maksimum er opnået. Der bydes ikke automatisk op til Deres maksimum, hvis ikke andre byder på varen. Det er tidspunktet for indtastningen af autobuddet, der er gældende. Har flere indlagt autobud på samme beløb, vil dette kunne ses under tidligere bud, da buddene aktiveres. Vær opmærksom på, om det er Deres kundenummer, der er afgivende/højeste bud.
Opstår der tekniske vanskeligheder, frasiger Yellowbase ApS sig ansvaret, da autobud opfattes som en selvvalgt service.

Købsbetingelser, vilkår og betaling

Bemærk, at der er forskellige vilkår for de to auktionsformer. People to people og auktioner på Yellowbase.

Yellowbase:
Varerne på auktionen sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget.
Samtlige varer kan efterses i showroom, Husumgade 50, 2200 København N
Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når den fulde købesum er betalt til Yellowbase ApS.

Betaling:
Når De har købt en vare, kan De vælge enten at afhente varen i showroom: Yellowbase ApS, Husumgade 50, 2200 København N, eller vælge at få varen tilsendt med postvæsenet. De vælger via den mail, De modtager, når De har fået hammerslaget. Priser og vilkår for forsendelse kan læses under logistik og fremgår derudover af mailen ved køb/hammerslag.
Varen skal betales senest 5 dage efter hammerslag.
Vi accepterer ikke kreditkort.

Betaling kan enten foretages kontant ved afhentning, eller De kan indbetale beløbet til:

Forstædernes Bank Gl. Kongevej 159, 1850 Frederiksberg C. - reg. nr. 5476, konto nr. 1664932,

Girokonto nr.: 10006724, BG Bank, Frederiksundsvej 26 B, 2400 København NV.

Husk at mærke indbetalingen med auktionsnummer og kundenummer.

People to people:
Varerne på auktionen sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Varen skal være identisk med varen på auktionsfoto og svare til den beskrivelse, der fremgår på auktionen. Gør varen ikke det, går handlen tilbage. Bemærk, at digitalfotos kan være væsentligt forskellige i farve og tone fra den virkelige vare. Hverken sælger eller Yellowbase ApS kan drages til ansvar for dette. Det er Dem/køber, der ved auktionsbud ud fra foto og beskrivelse tilkendegiver at kunne se varen på tilfredsstillende måde.
Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når den fulde købesum er indbetalt til Yellowbase ApS.

Betaling:
Varen skal betales senest 5 dage efter hammerslag.
Vi accepterer ikke kreditkort.

Betaling kan enten foretages kontant i vores showroom, eller De kan indbetale beløbet til:

Forstædernes Bank Gl. Kongevej 159, 1850 Frederiksberg C. - reg. nr. 5476, konto nr. 1664932,

Girokonto nr.: 10006724, BG Bank, Frederiksundsvej 26 B, 2400 København NV.

Husk at mærke indbetalingen med auktionsnummer og kundenummer.

Generelle købsvilkår for køb af varer på auktioner på Yellowbase:

 1. Alle varer kan ses i vores showroom, og sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Billedmateriale og beskrivelsen, der fremlægges på Yellowbase.dk, udfærdiges efter bedste evne og overbevisning og efter bedst mulig undersøgelse af Yellowbase ApS. Fejl og mangler kan forekomme, og billedmaterialet kan udforme sig anderledes end den virkelige vare. Det anbefales at se varen i showroom, da reklamation som følge af internetfremvisning, beskrivelse og angivelser ikke tages til følge. Yellowbase ApS fremviser og udbyder kun varer, der er beskrevet og vurderet af Yellowbase ApS's personale.
 2. De købte varer kan afhentes i vores showroom, Yellowbase ApS, Husumgade 50, 2200 København N. Åbningstiden er mandag - fredag kl. 12-18 og lørdag kl.10-14. Efter hammerslag opbevarer Yellowbase ApS det købte gebyrfrit i en uge. Herefter tages et opbevaringsgebyr på kr. 50 pr. påbegyndt uge.
 3. Varerne opbevares efter hammerslag for købers regning og risiko.
 4. Betalingsfristen for det købte er 5 dage efter hammerslag. Betalingsmuligheder: Se under betaling.
 5. Da varen er købt på auktionsvilkår, har køber ikke fortrydelsesret efter "Lov om visse forbrugsaftaler?."
 6. Køber og budgiver hæfter for køb og afgivne bud via Internettet, og ligeledes hæfter ejeren til internetopkoblingen. Sørg altid for, at kundenummer og kodeord forbliver anonymt. Yellowbase ApS opbevarer disse data under sikre forhold.
 7. Yellowbase ApS er forpligtet og berettiget til at sælge indleverede varer bedst muligt. Køberen erhverver først ejendomretten over varerne, når købesummen med omkostninger er endeligt betalt.
 8. Forfalskninger: Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved evt. påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu.
 9. Varekøb og -salg foretages efter regler for brugtmoms, når ikke andet er aftalt.
  Den samlede pris er således hammerslag + 15% salær, inkl. moms. Derudover kan der tillægges 5 % følgeretsvederlag (Copy Dan læs her). Er dette tilfældet, vil det fremgå ved budgivning.
 10. Såfremt betaling af købesummen inkl. omkostninger ikke sker rettidigt, anser Yellowbase ApS købet for misligholdt og annulleret. Yellowbase ApS er berettiget til at sælge den købte vare igen. Påløber der Yellowbase ApS omkostninger i den forbindelse, hæfter oprindelig køber for tabet. Omvendt har oprindelig køber ingen ret til del af eventuelt overskud.
 11. Yellowbase ApS er uden ansvar for eventuelle problemer med netforbindelsen til Yellowbase ApS, uanset dette om skyldes Yellowbase ApS's server og opkobling. Skulle et bud eller en handel mislykkes af tekniske årsager, er Yellowbase ApS ikke ansvarlig for dette.
 12. Eventuel tvist mellem køber, sælger eller andre forhold vedrørende Yellowbase afgøres ved Københavns Byret efter almindelig dansk ret.

Generelle købsvilkår for køb af varer på auktioner på People to people:

 1. De køber varen af en registreret kunde hos Yellowbase ApS. Alle varer sælges i den stand, hvori de er og forefindes ved hammerslaget. Fejl og mangler kan forekomme, og billedmaterialet kan udforme sig anderledes end den virkelige vare. Varen skal være identisk med varen på auktionsfoto og svare til den beskrivelse, der fremgår på auktionen. Gør varen ikke det, går handlen tilbage. Bemærk, at digitalfotos kan være væsentligt forskellige i farve og tone fra den virkelige vare. Hverken sælger eller Yellowbase ApS kan drages til ansvar for dette. Det er Dem/køber, der ved auktionsbud ud fra foto og beskrivelse tilkendegiver at kunne se varen på tilfredsstillende måde.
 2. Ejendomsretten til en vare overgår til køber, når købesummen med omkostninger er indbetalt til Yellowbase ApS.
 3. Betalingsfristen for det købte er 5 dage efter hammerslag. Betalingsmuligheder: Se under betaling.
 4. Når Yellowbase ApS har registreret indbetalingen af varen, får sælger besked om at afsende varen til købers adresse. De kan følge hele købs- og logistikproceduren under "egen side". Yellowbase ApS afregner ikke med sælger, før De har tilkendegivet at have modtaget varen. Varen afsendes for sælgers og sælgers fragtselskabs risiko. Modtager De varen beskadiget, skal dette straks meddeles til Yellowbase ApS. De kan nægte at modtage åbenlyst beskadigede forsendelser. Er varen beskadiget ved modtagelse, og skaden er af et sådant omfang, at De ikke ønsker handlen gennemført, skal dette straks meddeles til Yellowbase ApS. Handlen går da tilbage, og De modtager det fulde indbetalte beløb inkl. eventuelle fragtomkostninger.
 5. Da varen er købt på auktionsvilkår, har køber ikke fortrydelsesret efter "Lov om visse forbrugsaftaler".
 6. Køber og budgiver hæfter for køb og afgivne bud via Internettet, og ligeledes hæfter ejeren til internetopkoblingen. Sørg altid for, at kundenummer og kodeord forbliver anonymt. Yellowbase ApS opbevarer disse data under sikre forhold.
 7. Forfalskninger: Køber har ret til at annullere handlen, hvis det efter auktionen viser sig, at det købte er en forfalskning. Er varen betalt, har køber ret til at få det fulde indbetalte beløb retur. Sælger er ved påkrav forpligtet til at tilbagebetale det afregnede provenu.
 8. Varekøb og -salg foretages efter regler for brugtmoms, når ikke andet er aftalt.
 9. Den samlede pris er således hammerslag + 15% salær, inkl. moms. Derudover kan der tillægges 5% følgeretsvederlag (Copydan læs her). Er dette tilfældet, vil det fremgå ved budgivning. Der tillægges forsendelses gebyr, hvis forsendelse ønskes. Læs mere om dette under feltet "logistik".
 10. Såfremt betaling af købesummen inkl. omkostninger ikke sker rettidigt, anser Yellowbase ApS købet for misligholdt og annulleret. Sælger er berettiget til at sælge den købte vare igen.
 11. Yellowbase ApS er uden ansvar for eventuelle problemer med netforbindelsen til Yellowbase ApS, uanset dette om skyldes Yellowbase ApS's server og opkobling. Skulle et bud eller en handel mislykkes af tekniske årsager, er Yellowbase ApS ikke ansvarlig for dette.
 12. Eventuel tvist mellem køber, sælger eller andre forhold vedrørende Yellowbase ApS afgøres ved Københavns Byret efter almindelig dansk ret.
 
©2003 Yellowbase.dk. Alle rettigheder forbeholdes | gør Yellowbase.dk til Deres startside.